Rosa Zaragoza


Canciones de bodas de los judíos catalanes

Canciones de bodas de los judíos catalanes:

Letras

 

Sir nasir la-hatan

Cantem una canço al nuvi


Senyor qui lo món formist de nient.
Creïst terra, aigua, foc e vent:
Recull tota la tua gent!
Assegura'm sobre la roca.

Si amb honor volíest acabar
amb tot hom haurets a usar:
De hom malvat no us leixats enganar
i amb qui es pur et comportes purament.

De ton haver cortès seràs,
segon ton poder t'honoraràs
però pobrea no passaràs.
Qui és pobre fins al veí és odiós.

Vostra muller vulats amar
gin nodrir, vestir i calçar.
A cercar sa honor no siau avar.
És glòria de reis tenir presents les coses.

En nuvi: si no podeu fer assò
menjats austurió o cervel de moixò
confit de taronja o d'estonfó.
Així potser, el podrem derrotar.
Cantemos una canción al novio

Señor que el mundo formaste de la nada.
Creaste tierra, fuego y viento:
¡Recoge a toda tu gente!
Asegurame sobre la roca.

Si con honor quieres acabar
con toda la gente tendrás que estar bien:
No te dejes engañar por el malvado
y con el que es puro compórtate puramente.

Serás espléndido con tus bienes,
según tu poder te honrarás,
pero no pasarás pobreza.
El pobre hasta a sus vecinos resulta odioso.

Ama a tu mujer
aliméntala, vístela y cálzala.
No seas avaro buscando su honor.
Es gloria de reyes tener las cosas presentes.

Novio: si no puedes hacer aquello
come esturión o sesos de gorrión
naranja confitada o de "estonfó".
Así quizás lo podremos derrotar.

Sir hadas la-ka-la

Una nova cançò a la núvia

 Dona, vejats el marit sovint;
serviu-lo bé, millor o quin
digats si és gran o poc o nin:
Jo tinc el meu estimat
que reposa entre els meus pits.

Si altra dona demana per si
vos passau la mà bell bací;
saludats: Sènyer, ací, ací,
he cobert el meu divan amb cobertors.

Serviu-lo ben e bon pensir
per tal que als fets ho puga servir.
Digats-li si'l vets apnujós ni cosir:
Desvetlla't, desvetlla't i canta!

Si us fa almuix car no us par bo
no'l fassats ballar mindisó
creu-lo si us diu ojats-ho.
Cadascú saps les amargors deel seu cor.

Tam, tam, tam we-nislam.
Una nueva canción a la novia

Mujer, ved a menudo a vuestro marido;
servidlo como mejor sepáis
sea mayor, joven o niño, decid:
Yo tengo a mi amado
que reposa entre mis pechos.

Si quisiera tener otra mujer
os pasáis la mano "bell bací";
y lo llamáis: Señor, aquí, aquí,
he cubierto mi diván con colchas.

Servidlo como mejor podáis
para que él a su vez os pueda servir mejor.
Decidle si lo veis enojado o pesaroso:
Despierta, despierta y canta.

Si hace alguna cosa que no os parece bien
no le hagais bailar a vuestro son.
Atendedle si dice ¡Dónde se ha visto!
Cada cual sabe las amarguras de su corazón.

Basta, basta, basta, se ha terminado.

Piyyut naeh

Poesia festiva

Al Tahal-lel passà qui primer donà

sa filla a l’ancià, qui la’n feu bagassa.

 

L’ancià se’n va a colgar al cap del llit.

La noia lo desperta amb gran braó.

L’ancià li’n diu: que n’ets tu d’ignorant.

Menjar i vestir n’hauràs, mas no pas folga.

La noia li’n diu: feu-me aquel acte!

Par que n’hajau dolor a tot el tendó.

 

Mas io juro en Deu e en la Llei de Moisés

que si vos no me’l feu io esquinçaré el contracte.

L’ancià li’n diu: ara sí que l’hem feta!

Car io no en sai aquella obra.

Mas io vos portaré un bon jove fornit

que el et donarà grans alegries.

 

La noia li’n diu: io me’n vull anar.

Amb un jove fornit vull passar lo mar.

E si, en tot me’n vull anar,

amb una galera o amb una nau.

 

Al Tehal-lel…

Poeía festiva

 

Al Tehal-lel transgredió el precepto,

dio su hija a un viejo que la prostituyó.

 

El viejo se acuesta en la cabecera de la cama.

La joven lo despierta con energía.

El viejo le dice: mira que eres ignorante,

tendrás comida y vestido, pero no placer.

La chica le dice: hazme aquel acto.

Parece que te duela todo el tendón.

 

Pero juro por Dios y por la ley de Moisés

que si no me lo haces romperé el contrato.

El viejo le dice: ¡buena la hemos hecho!

Yo no se hacer aquella obra.

Pero te traeré un buen joven fornido

y él te dará grandes alegrías.

 

La joven le dice: yo me quiero ir.

Con un joven fornido quiero pasar el mar.

Si, por encima de todo me quiero ir,

con una galera o con una nave

 

Al Tehal-lel…

 

La-kal-lá

A la núvia

 

Núvia: escoltau lo meu sermó

que és pus dolç que esturió o salmó;

tret és de les castigueres de Selomó

amb què l’instruí la seva mare.

 

Com serets ambdós amb amor

dins cambra sens remor

fets-li tocar lo tambor.

I les meves mans regalimaven mirra.

 

Trop no anau ça ne lla

ni a la finestra estar l’endemà.

A filar, a teixir o a cosir hajau la mà.

I obrir la boca només per parlar amb saviesa.

 

Fi a mon sermó vull dar:

vostro marit sobre tot amar;

lo seu comandament dins lo cor guardar.

Clos amb un segell estret.

A la novia

 

Novia, escuchad mi sermón,

que es más dulce que esturión o salmón;

lo he tomado de los proverbios de Salomón

con los que lo instruyó su madre.

 

Cuando estéis los dos en el amor

en el silencio de la alcoba,

hacedle tocar el tambor.

Y mis manos goteaban mirra.

 

No vayáis demasiado de aquí para allá

ni estéis en la ventana todo el día.

Que vuestra mano hile, teja o cosa.

Y solo abrir la boca para hablar sabiamente.

 

Quiero terminar mi sermón:

amad a vuestro marido sobre todas las cosas;

guardad sus encomiendas dentro del corazón.

Cerrado con un sello estrecho.

 

Sir nasir

Cantem una cançó

Sir nasir, sir nasir,
nasir la-hatan sir hadas,
sir hadas.

Al nuvi vull pregar
que escolte bé so que li vull parlar;
bon nodriment li vull mostrar
de saviesa i d'honor preuat.

Sir nasir...

E doncs, com vos vindreu a dinar
feu bel semblant, bel ui e clar.
Saludàs: dona, Déu vos guard,
sou com una aurora.

Sir nasir...

Què's que menges vos farà pro
amb solàs, no amb tençò.
Pa eixut amb pau és pus bo
que un bou gras amb rancúnia.

Sir nasir...

De tota res vulau amor
e de la dona ja millor.
Honorats a tot e haureu honor.
En aquest camí resideix la llum.

Sir nasir...

En nuvi: com no poreu fer allò
preneu de l'ou el rosellò
o peix saget o bergalò.
Així, potser, l'enganyarem.

Sir nasir...

A la nuit quan ambdui jaureu,
ianglant, rient, quaix qui no ho veu
d'alguns pessics d'amor n'haureu
que sons bons els blaus dels qui s'estimen

Sir nasir...
Cantemos una canción

Cantemos una canción, cantemos una canción,
cantemos al novio una nueva canción,
una nueva canción.

Al novio quiero rogar
que escuche bien lo que le quiero decir;
buenas enseñanzas le quiero mostrar
de sabiduría y preciado honor.

Cantemos una canción...

Cuando vayáis a comer
haced buena cara, los ojos resplandecientes.
Saludad: mujer, Dios te guarde,
eres como una aurora.

Cantemos una canción...

Lo que comáis os hará buen provecho
si lo hacéis con solaz, no con tensión.
Pan seco con paz es mejor
que un buey gordo con rencor.

Cantemos una canción...

De todo desead amor
y de la mujer aún más.
Honrad todas las cosas y tendréis honor.
En este camino reside la luz.

Cantemos una canción...

Novio, si no podéis hacer aquello,
tomad la yema del huevo
o pescado "saget" o margallon.
Así, quizás, lo engañaremos y lo venceremos.

Cantemos una canción...

Por la noche cuando estéis acostados,
jugando, riendo, como quien no lo ve,
gozareis de algunos pellizcos de amor,
ya que son buenos los moretones de los que se aman.

Cantemos una canción...